Energiebesparing

Het was eind 2015. Overtuigd van het belang van een kleinere ecologische voetafdruk organiseerden we - op zowel organisatorisch als operationeel niveau - brainstormsessies in onze managementteams. We zochten naar manieren om ons energieverbruik te verminderen en daarvoor was het niet voldoende om alleen te weten hoe hoog het totaalverbruik in de productieketen was. Als we het energieverbruik tussen 2016 en 2019 met 10% wilden terugbrengen, moesten we zicht hebben op het verbruik van elke afzonderlijke machine en installatie in het productieproces. Het verzamelen van de hiervoor vereiste kennis en het ontwikkelen van een adequaat monitoringsysteem duurde langer dan verwacht.  

Zuiniger

De leercurve was steil, maar wierp uiteindelijk zijn vruchten af. Dankzij onze nieuwe inzichten konden we strenge energie-eisen voor een nieuwe pulpmachine opstellen. In samenwerking met de leverancier wisten we de nieuwe machine bovendien nog zuiniger te maken dan volgens de specificaties mogelijk was. Met dit project besparen we nu jaarlijks 350 MWh aan energie, wat gelijkstaat aan het gemiddelde jaarverbruik van duizend huishoudens.

Om het gasverbruik te verminderen, richtten we ons op de overtollige warmte in het productieproces. Deze warmte wordt gebruikt om water aan drogend papier te onttrekken. Het voorverwarmen van het water voor de papierproductie met overtollige warmte is een effectieve investering gebleken. In 2017 leverde dit initiatief zijn eerste besparing op van zo'n 65.000 m3 gas.

Belangrijke voorwaarden

In 2016 hebben we 1,7% minder energie verbruikt en in 2017 hebben we nog eens 0,9% bespaard. Halverwege 2018 bedraagt onze besparing voor dit jaar al meer dan 6%. Als de geplande initiatieven voor de rest van 2018 aan de verwachtingen voldoen, zullen we tegen het einde van het jaar een vermindering van 9% hebben bereikt. Hoewel dit bemoedigende cijfers zijn, weten we ook dat we er nog lang niet zijn. In de toekomst zijn energiebesparingen mogelijk steeds moeilijker te realiseren. En net als andere partijen in de energie-intensieve papierindustrie heeft ook Neenah Coldenhove te maken met extra overheidsregels voor energiebesparing. Maar met een toegewijde organisatie, een effectief monitoringsysteem en een ongebreidelde uitwisseling van ideeën zullen we zeker in staat zijn om de volgende stappen te zetten.