Duurzaamheid

Duurzaamheid zit in ons DNA

Het lijkt contrasterend: Neenah Coldenhove bevindt zich als industriële onderneming midden in een bosrijke omgeving. Daarnaast werkt Neenah Coldenhove veelal met natuurproducten. Toch vindt er een respectvolle wisselwerking plaats. Omdat de natuur aan de basis van onze onderneming ligt, is duurzaamheid al decennia lang diep geworteld in ons DNA: “De natuur is goed voor ons, Neenah Coldenhove wil goed zijn voor de natuur”. Als mede-eigenaar van waterzuiveringsmaatschappij  Industriewater Eerbeek steunen wij bijvoorbeeld alle investeringen en ontwikkelingen om grondstoffen uit ons afvalwater te halen.

Goed nabuurschap

Ons motto vertaalt zich verder in het streven van Neenah Coldenhove om een goede ‘buur’ te zijn en een positieve bijdrage te leveren aan de omgeving: wat groen kan doen we ook groen. Op en rondom het eigen terrein draagt Neenah Coldenhove zorg voor 35 hectare eigen bos. Daarnaast worden in samenwerking met onze buren - Landal Coldenhove, Stork Veco, het zwembad en bewoners van de huizen op en rondom het terrein –  actief verbindingen gelegd voor het opwekken en delen van energie en warmte. Tenslotte vinden wij het van belang dat onze buren geen of zo min mogelijk last ondervinden van het productieproces.

Verlaging energieverbruik en CO2-uitstoot

Het goed willen zijn voor de natuur blijkt ook uit onze doelstellingen om de ecologische voetafdruk waar mogelijk te verminderen. Zo heeft Neenah Coldenhove zich ten doel gesteld aan de 20% regel van de overheid te voldoen. Dit betekent dat in 2020 minimaal 20% van de energie uit duurzame bronnen komt, de CO2-uitstoot met minstens 20% is verminderd en dat er 20% minder energie wordt verbruikt per geproduceerde ton. Om op de lange termijn op de huidige locatie te kunnen blijven produceren draagt Neenah Coldenhove tevens bij aan de duurzaamheidsambities van de Provincie en Gemeente.

De lat voor duurzaam ondernemen ligt steeds hoger: Neenah Coldenhove is dan ook doorlopend proactief in het realiseren van efficiencyslagen. Via de Lean Six Sigma methode (bij Neenah Coldenhove toegepast sinds 2010) reduceren we continu het verbruik van energie en grondstoffen per geproduceerde ton.

Veiligheid

Niet in de laatste plaats wil Neenah Coldenhove een veilige papierfabriek zijn, zodat medewerkers niet alleen met plezier naar hun werk, maar zeker ook gezond weer naar huis gaan. In 2018 behoort Neenah Coldenhove tot de top 3 van de veiligste papierfabrieken van Nederland.