19-07-2018
Arnoud Roelandse als nieuwe algemeen directeur van Neenah Coldenhove

Beste Stakeholder,

Ik ben blij u te kunnen informeren over de benoeming van Arnoud Roelandse als Managing Director van Neenah Coldenhove in Eerbeek, met ingang van 1 juni 2018. Hij volgt daarmee Jeroen Alkemade op die onlangs de organisatie verliet.

Arnoud Roelandse is sinds 1987 werkzaam bij Neenah Coldenhove en heeft gedurende zijn loopbaan meerdere rollen met toenemende verantwoordelijkheden vervuld in de organisatie. Hij werd in 2002 lid van het Management Team als Operations Manager met verantwoordelijkheid voor de papierproductie en technische ondersteuning. Onder zijn leiding verbeterde het bedrijf de veiligheid, operationele prestaties, energie-efficiëntie en productiemogelijkheden aanzienlijk. Arnoud leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze toonaangevende dye-sublimatiepapieren en aan onze voortdurende inspanningen voor verbetering. Al deze activiteiten droegen de afgelopen jaren bij aan de verbeterde prestaties van het bedrijf.

Neenah heeft het geluk dat Coldenhove een sterk managementteam en -organisatie heeft. Het vermogen van de organisatie om zo goed voor onze klanten en stakeholders te zorgen, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan ons succes. Onder leiding van Arnoud en de steun van een uitstekend managementteam ben ik optimistisch dat we nog beter zullen worden in het helpen van onze klanten bij het blijven leveren van uitstekende prestaties.

Vriendelijke groeten,

Neenah Inc.

Byron Racki

President Performance Materials