New Business Engineer

Als product ontwikkelaar krijg ik veel vrijheid en verantwoordelijkheid.

Continue bezig met het ontwikkelen en verbeteren van unieke papier producten.

Sinds 2011 maak ik onderdeel uit van het Innovation and Development team van Neenah Coldenhove. Samen met 5 andere collega’s zijn wij continue bezig met het ontwikkelen en verbeteren van unieke papier producten. Als product ontwikkelaar krijg ik veel vrijheid en verantwoordelijkheid in mijn werkwijze waardoor mijn functie dynamisch is. Mijn werk varieert van het experimenteren in het lab en industriële testen op de papiermachine tot het wereldwijd bezoeken van klanten en beurzen om te leren en inspiratie op te doen. Ik vind het geweldig om te zien wanneer een product dat we samen ontwikkeld hebben uitgroeit tot commercieel succes. Ondanks de dynamiek van mijn functie, kan ik als moeder van 2 jonge kinderen mijn functie goed combineren met het gezinsleven.