Werken voor

Neenah Coldenhove

Bij Neenah Coldenhove ben je geen nummer, maar maak je deel uit van onze familie. 

Maak kennis met onze stagiairs
Vacatures

Stage Innovation & Development | Snel drogende coating

Ontwikkeling en onderzoek van nieuwe coatings voor sublimatietransferpapier waarbij een snellere droging wordt verkregen, met zo weinig mogelijk verlies aan transferrendement. Voor deze opdracht zullen de mogelijkheden van verschillende coatings moeten worden onderzocht om de relatie tussen droogtijd en het transferrendement te onderzoeken. Met de uitkomst van het onderzoek kan een opzet voor een nieuw papier worden gemaakt.

Meer informatie

Stage Process Engineering | Onderzoek chemie natpartij

Onderzoek doen aan ons proceswater en papierpulp waarna je een optimalisatie vindt in het gebruik van chemicaliën. Voor deze opdracht zullen de mogelijkheden van inzet van chemicaliën moeten worden onderzocht om een zo efficiënt mogelijk proces te krijgen, zonder dat de kwaliteit van het papier beïnvloed wordt.

Meer informatie

Stage Supply Chain Management | Integrated Planning

In het kader van de ontwikkeling van een geïntegreerde bedrijfsplanningsproces het realiseren van de organisatorische inrichting (RACI, KPI structuur, Culturele aspecten van functie overstijgend samenwerken) als ook het samenwerken met kritische planningsfuncties/medewerkers in het opstellen van die planningsdata en afspraken die uiteindelijk de dataset in de configuratie van nieuw op te leveren planningssoftware moet opleveren.

Meer informatie

Stage Supply Chain Management | K.O.O.P.-verlegging

Om meer responsiviteit in de waardeketen te krijgen met behoud dan wel verlaging van de Total Cost Delivered en logistieke risico’s streeft Neenah Coldenhove naar het verleggen van het K.O.O.P voor haar Amerikaanse afzetmarkt. Deze KOOP-verlegging houdt in dat op forecast productie op standaard maten wordt aangestuurd en aangeleverd bij een opslag/nabewerkingspunt in Amerika waarna op klantspecificatie de laatste bewerkingsstap wordt uitgevoerd.

Meer informatie

Stage Supply Chain Management | Inkoopstrategie

In 2019 heeft Neenah Coldenhove een Inkoopstrategie gelanceerd gericht op centrale regievoering op de inkoop en decentrale uitvoer volgens 1 procesgang en systeem ondersteund. De huidige organisatie werkt nog in een compleet decentrale structuur en slechts een deel is in zekere mate systeem ondersteund. De stage is erop gericht om in de grote lijn en in de wezenlijke details uitvoer te geven aan de inkoopstrategie.

Meer informatie

Stage Supply Chain Management | Tweede of derdejaars stage

Supply Chain Management is toenemende mate bepalend voor de succes van het realiseren van de groei strategie van Neenah Coldenhove. Hier hoort een verdere professionalisering van de Supply Chain functie bij. Er is een sterke behoefte aan analyse en rapportages die ondersteunend kan zijn aan tactische en strategische besluitvorming.

Meer informatie